בין כתלי בית המשפט נהוגה שפה מסוימת וייחודית להתנהלות משפט כחוק, כך שלמעשה כל העוסקים בתחום המשפט מוכרחים להיות בקיאים בשפה זו ולהיות בעלי הסמכה לכך כמו עורכי דין, שופטים, סדרני בית משפט, כתבנים ועוד. כיוון ששפת המשפט היא שפה שונה וייחודית, יש צורך באדם מקצועי בעל ידע והכשרה מתאימה שידע כיצד לערוך ולאמת מסמכים משפטיים שונים. אדם זה נקרא נוטריון ותפקידו בתחום המשפט הוא מהותי מבחינת החוק.

תפקידיו של הנוטריון כוללים בין השאר גם אימות, אישור ועריכה של מסמכים משפטיים על פי חוק כך שרק אדם שהוסמך לכך יכול לבצע שינויים או לאשר מסמך משפטי כמו הסכם ממון, צוואה וגם חתימה על מסמך משפטי מתורגם משפה אחרת.

חשיבותו של מסמך נוטריוני

המסמך הנוטריוני הינו מסמך בעל תוקף חוקי וקביל בבתי המשפט בארץ ובחו"ל. לדוגמה אם בני זוג החליטו להתחיל תהליך אימוץ מול סוכנות בינלאומית שאינה נמצאת בארץ, הם זקוקים לכל המסמכים והאישורים המשפטיים ההכרחיים לכך שצריכים להיות חתומים על ידי נוטריון מוסמך.

כיוון שמדובר על מסמכים ממדינה אחרת, הם כתובים בשפה זרה התואמת למדינה בה הם הונפקו. על מנת שיהיה להם תוקף חוקי גם בארץ, יש צורך לתרגם אותם לשפה העברית. מסמכים מסוג זה הינם מסמכים משפטיים הכוללים גם מונחים משפטיים שונים, ולכן יש לבצע תרגום של מסמכים כאלו בליווי של נוטריון מוסמך. 

שירותי תרגום מסמכים נוטריונים

תרגום מסמכים, ובייחוד מסמכים משפטיים, צריך להתבצע באופן מקצועי ויסודי על ידי מומחה בתחום התרגום. כיום ניתן למצוא מגוון חברות המציעות שירותי תרגום בתחומים שונים. מסמך שכתוב בשפה אחרת כולל נוסח ספציפי התואם לתרבות הנהוגה במדינה בה הוא הופק, ולכן התרגום של מסמך זה מוכרח להתבצע באופן מקצועי ובהתאם לתרבות ולקודים המתקיימים במדינה.

קראו בהרחבה על תרגום מסינית.

תרגום של מסמך נוטריוני מתבצע בדרך כלל על ידי אנשי מקצוע בתחום התרגום, יחד עם ליווי וייעוץ של עורך דין שהוא נוטריון מוסמך בעל ידע והכשרה בתחום המשפט הישראלי והבינלאומי.

קראו עוד גם על יעוץ בענייני סין.