הניקוד על העבודה האקדמית היא מטרה בפני עצמה. כל סטודנט שעמל על כתיבת עבודה רואה לנגד עיניו את הציון, והוא חותר להשיג את הציון הטוב ביותר בהתאם ליכולות ולכישורים שלו. לא מעט סטודנטים בוחרים לשלם מכספם על מנת להשביח את העבודה, ולמסור אותה לידיים מקצועיות של כותבים או מגיהים אשר יעשו את המיטב כדי לקצור על ידי מזמין העבודה את ניקוד הגבוה ביותר. חשוב לדעת על מה לשים דגש ועל אילו נקודות להתמקד, וזאת כדי לשמור על הנקודות שלכם ולמנוע הפחתת נקודות, ראו דוגמא.

הגהה שתעזור לכם לקצור ציון טוב יותר

  1. שגיאות כתיב פוגעות באיכות העבודה, גם ניסוחים כושלים מסרבלים את העניינים ועלולים לפגוע משמעותית בציון שלכם. אמנם מדובר על בעיות חיצוניות שאינן קשורות ישירות לתוכן העבודה, אבל אי אפשר להתעלם מכך.
  2. יש לוודא כי כל הרעיונות המוגשים בעבודה מתאימים לנושא ולמוטיב של העבודה האקדמית. מגיה מומחה בוחן את הנקודות הללו ומוודא כי העבודה אכן אומרת את המסר שלה לכל אורך הדרך.
  3. הרשימה הביבליוגרפית היא חלק מהותי מהעבודה. עליה להיערך על פי הכללים ולציין את המקורות המדויקים של כל המקורות. מגיה יבצע בדיקה יסודית גם על הרשימה הזו כדי למנוע בה טעויות.
  4. בכל עבודה יש חלקים מיוחדים כמו מבוא, הקדמה וכדומה. כל חלק כזה צריך להתאים לדרישות. כלומר, לכלול את התוכן המתאים למרכיב זה של העבודה.
  5. על הכותב לכתוב את העבודה על בסיס של מקורות שונים ומגוונים, וזאת בהתאם לדרישות המסוימות שהוא קיבל מהצוות. יש לוודא כי יש די מקורות מתאימים לדרישות.
  6. הגהה לשונית מקצועית תבחן את העבודה על כל היבטיה כדי להבטיח לכותב שהוא יקבל את הניקוד המקסימלי שהוא יכול לקבל.