טאבו- כינוי רשמי לאגף הרישום והסדר מקרקעין בישראל.מקור השם בתקופת השלטון העותומאני בארץ, במקור המילה התורכית "טאפו", שהשתנתה ל"טאבו.

בישראל לא מופו עדיין כ-5% מהקרקעות והמדינה מעודדת רישום דירות בטאבו, היום עושה המדינה מאמץ גדול לקדם את הליכי הרישום של דירות, כאשר האחראים הישירים מבחינתה הם הקבלנים.

השיטה בה משתמשת המדינה קרויה 'שיטת טורנס' ומקורה בשיטה הבריטית שאומצה בישראל בימי המנדט הבריטי, והמטפלת בהסדרת קרקעות ורישומן.

צרו קשר עם עורך דין מכירת דירה >>>

מעט רקע היסטורי

הקרקעות בתקופת השלטון העותומאני חולקו ל-5 סוגים, מהם חלק בבעלות המדינה, חלק בבעלות פרטית וחלק קרקעות לשימוש הציבור-אם לחקלאות, אם לפיתוח והקמת דרכים, גשרים ומבני ציבור.

התורכים העותומאנים השתמשו בפנקסי רישום הנהוגים עד היום.

בזכות רצון השלטונות העותומאנים לפיתוח באזורים לא מיושבים יכול היה מי שטיפח קרקע לקבל עליהבעלות חלקית, בהסכמת פקיד המקרקעין.

החוקים קיבלו תוקף ומעמד חוקי לאחר התחלת השלטון הבריטי בארץ,  שנאלצו להתמודד עם התחמקויות בעלי הקרקעות מרישום, כדי להמנע מתשלום מס על האדמות.

הרישום בטאבו היום וחשיבותו

הרישום בטאבו היום נמצא בשורה התחתונה של כל עסקת נדל"ן, והוא תנאי הכרחי להענקת הבעלות על דירה או כל נכס מקרקעין אחר. 

הרישום מקצר הליכים ומעניק הקלות בקבלת משכנתא בכל בנק בארץ.

בעל החתימה מחוייב למספר תשלומים( מס שבח, חובות לרשויות המקומיות) ועד שעניין זה לא מוסדר לא יוכל בעל הנכס להשלים את הרישום.

רישום נכס בטאבו משמעותי כי החותם הוא הבעלים היחידים של הנכס, והוא יכול לעשות בו כרצונו.

רישום מסודר גם ימנע תרגילי עוקץ ומרמה, ומעטים הקונים שמוכנים להסתכן ולרכוש נכס/דירה שאינם רשומים בטאבו.

זאת צריכה, אפוא, להיות הבדיקה הראשונה של רוכשי הנכס, כדי למנוע רכישת נכס שאיננו מוגדר כדירה ורכישת דירה עם חריגות בנייה.

צרו קשר עם עורך דין קניית דירה >>>