קבלן רשום בפנקס הקבלנים, עשוי להיות מדורג באחת מתוך חמש דרגות סיווג. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך יכול אותו קבלן לקבל פרויקטים בהיקף יותר גדול, להעסיק עובדים זרים ועוד.

רשם הקבלנים קבע מספר קריטריונים בהם צריך לעמוד קבלן המבקש העלאת סיווג קבלנים:

קריטריונים להעלאת סיווג קבלני

  1. צריכים לחלוף 12 חודשים מאז התקבל הסיווג הנוכחי
  2. במהלך התקופה הנ"ל, הקבלן צריך לבצע פרויקטים בסדר גודל של 70% לפחות מההיקף הקיים בדרישת הסיווג הנוכחי.
  3. ביצוע של כל סוגי העבודות אשר קיימות ברמת הסיווג הנוכחית, כמו עבודות אינסטלציה, כבישים, תשתיות וכן הלאה – בהתאם לידע המקצועי של הקבלן.
  4. ניתן להגיש בקשה לקפיצה בשתי דרגות סיווג אם יש דרישה לכך לצורך ביצוע פרויקט מסוים.

למה חשוב להעלות סיווג קבלנים?

העלאת סיווג קבלני מאפשרת לקבלנים רשומים לעבוד על פרויקטים בהיקפים כספיים גדולים הרבה יותר וגם לקבל יותר עבודה.

סיווג גבוה מאפשר לקבלנים להגיש הצעות מחיר לגופים ציבוריים שונים, חברות גדולות ועוד.

בגלל צמיחה בהיקף הפרויקטים, קבלן רשום בעל סיווג גבוה יכול גם להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים.

למה צריך עו"ד להעלאת סיווג קבלני?

קיימים עורכי דין מתמחים בתחום רישום קבלנים והעלאת סיווג קבלנים, אשר תפקידם הוא להכין את הניירת הרלוונטית שמטרתה להוכיח כי הקבלן עמד בכל הדרישות לאורך השנה האחרונה וכי הוא זכאי לקבלת הסיווג החדש.

לשם כך, יש להציג בצורה מקצועית את הפרויקטים האחרונים של הקבלן, תוך התייחסות בעיקר לנושאים כמו אופי הפרויקט, סוגי העבודות שהתבצעו במסגרת הפרויקט, התקציב של הפרויקט ועוד.

 

לסיכום, לצורך העלאת סיווג אצל רשם הקבלנים, חשוב להיעזר בעו"ד מתאים, שיכול להקל על התהליך ולקצר אותו. פנו אלינו למידע נוסף.