הכול בידי שמים, חוץ מיראת שמים. כך נאמר בגמרא.

האדם צריך לעמול ולרצות להיות צדיק וירא שמים. אם הוא רוצה, אם יש לו שאיפה והוא גם מתפלל על כך, הוא אכן זוכה. ישנו פסוק האומר – "ומה ה' אלוקיך דורש ממך כי עם ליראה" ה' מצפה ליראה והוא מתגמל את מי שיירא ממנו ושומר על כל מצוותיו. 

העונג שביראת שמים

יראה נשמע כמו פחד מפני גורם מפחיד או מאיים. אך כאשר מדובר ביראת שמים, הסיפור הוא שונה לחלוטין. היראה מפני ה' היא יראה שמכניסה את החיים לפרופורציות. האדם מבין שהוא צריך להתנהג כראוי ולעשות את המוטל עליו ובגלל שיש לו יראת שמים הוא לא מתפתה בקלות לעשות רע. אמנם היצר הרע הוא עקשן גדול והוא מנסה בכל דרך לשכנע את האדם לעשות רע, אך אדם עם יראת שמים לא יתפתה בכלל והחיים שלו יהיו הרבה יותר נקיים וטהורים. בלי רוע וזוהמה. היש עונג גדול מזה?

מה זה בעצם יראת שמים?

הקב"ה נמצא בכל מקום ואין אתר פנוי מליה. הוא רואה אותנו כל הזמן והוא אף קורא את מחשבותינו.

אדם שזוכר את הדבר כל הזמן, חי עם יראת שמים אמיתית. פשוט כי הוא יודע שהוא כביכול מצולם כל הזמן ומוסרט סביב השעון משך כל ימי חייו. הוא גם יודע שלעתיד לבוא יהיה עליו למסור דין וחשבון על כל מעשה ומעשה שהוא עשה משך ימי חייו.

מחזירים את היראה

קורה והאדם מתקרר, הבלי העולם מושכים אותו ומצננים את יראת השמים שלו. אך עם חשיבה קצת יותר עמוקה, עם מבט מפוכח על החיים, ניתן בקלות להחזיר את המצב לקדמותו.  

כי העולם מספר לנו על מציאות הבורא ורק סכל מתעלם מכך.

> ניתן למצוא גם שאלות על אינטרנט למגזר החרדי באתר אקשיבה.