קירוב וריחוק ברוחניות

בספריו של הרב יהודה אשלג מוסבר כי כשאנו מדברים על ריחוק או קירבה בגשמיות ובענייני העולם הזה, אנו נעזרים במושגים של זמן, תנועה ומקום. למשל ניתן להגדיר את השולחן כחפץ קרוב לכסא משום ששניהם מצויים בקרבה פיזית זה לזה, אך כיצד נוכל הסביר עינינו קירוב וריחוק כאשר אנו באים לתאר מצבים רוחניים?

הלוא ברוחניות לא קיים מרחב גשמי, ולא שייך שם תוארי העולם הזה?

שינוי צורה והשתוות הצורה עפ"י הזוהר הקדוש

כדי לענות בצורה מדוייקת על שאלה זו, נותנת לנו חכמת הקבלה משל מענייני העולם הזה בתיאור של קירבה וריחוק בין נפשות בני האדם. מסביר בעל הסולם שבו בעת ששני בני אדם הם בעלי רצון זהה היינו שאוהבים, שואפים ומשוקקים לאותו עניין – הרי אלו נחשבים כקרובים ומאוחדים, גם אם יהיו נמצאים פיזית במדינות שונות ומרוחקות זו מזו.

וכך אם נקח שני שכנים אשר גרים זה ליד זה, אך רצונות ושאיפותיהם הפוכים לגמרי… מה שהאחד נהנה ממנו וכמהה אליו, השני שונא ונדחה ממנו ומה שלזה עושה נחת רוח לשני גורם סלידה. הרי שיחשבו אלו כרחוקים זה מזה ולא יצליחו להתחבר בשום דבר ועניין.

השתוות צורה עם הרצון האלוקי

כך ממש הוא עניין הקירבה והריחוק הרוחניים, ברגע ששני עניינים רוחניים הם בעלי רצון זהה הם נחשבים למאוחדים ומחוברים אחד לשני. וברגע שיש שינוי צורה ברצונותיהם הרי הם מרוחקים ומנותקים.

וכשאנו בוחנים את הרצון האלוקי אנו רואים כי הוא 'הרצון להשפיע', הרצון האלוקי כ'טוב ומיטיב' הוא אלטרואיזם מוחלט ואין לו דבר מענייני הקבלה האנוכית.

ובעוד שהבורא הינו ניצחי ולא בר שינוי בבחינת היה הווה ויהיה, על כן כל הרוצה להידבק ולהתקרב אליו מחוייב לסגל בנפשו את אותן תכונות של אהבה וניתנה כשל הבורא על פי תורתנו הקדושה.

דבקות – השתוות צורה על הבורא

וזהו עניין ה'דבקות' שאנו מכנים ביהדות, כשאשר האדם פועל בחיוו לשנות את טיבעו הראשוני – האנוכי והשואף למילוי עצמי בלבד.

ועל ידי קיום תורה ומצוות לשם שמיים, הוא מסוגל לשנות את רצונו הפנימי לרצון השם ממש, בבחינת 'מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה היה חנון…"

ובמשך הזמן משיג האדם שפועל בצורה שכזו – השתוות צורה רוחנית ונחשב כקרוב ליוצרו, ודבוק אליו ויהיה מסוגל להרגיש את טובו יתברך בכל.

להרחבת הלימוד בעניין בפנימיות התורה ובחכמת הקבלה בדרכו של בעל הסולם ניתן ללחוץ כאן!

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה