מהו תיאום מס?

עובד שמועסק במספר מקומות עבודה, וההכנסה שלו מגיעה מכמה מקורות, רשאי לערוך תאום מס, ובכך הוא יימנע מעודף של תשלומי מס במהלך שנת המס.

כך גם עובד שהחליף מקום עבודה במהלך שנת המס, וגם גמלאים בעלי רוח צעירה שמקבלים משכורת לצד ההכנסה שלהם מקרן הפנסיה

מתי ניתן לבצע תיאום מס?

תיאום מס ניתן לבצע לאורך כל שנת המס, אך כל עוד לא הסתיימה שנת המס.

אם קרה, ונגמרה שנת המס, ולא הגשתם בקשה לתיאום מס – לא ניתן לבצע תיאום מס, ותצטרכו להגיש בקשה להחזר מס.

לכן, מומלץ לנצל את ההזדמנות ולבצע תיאום מס לפני סוף השנה מכיוון שהפרוצדורה הזו פשוטה וקלה ביחס להגשת החזר מס.

תאום מס אינו דורש התייצבות פיזית בפועל במס הכנסה, מה שאין כן החזר מס, שמחייב בפעם הראשונה התייצבות של מגיש הבקשה או של רואה החשבון המייצג אותו.

בעת עריכת תיאום המס, תידרשו לקבוע מהו מקום העבודה הקבוע שמניב את המשכורת הגבוהה יותר בתור מקום העבודה העיקרי, עליו תוכלו לקבל את מלוא נקודות הזיכוי להן זכאי שכיר במשכורת של מקום עבודה שכזה.

למקום העבודה המשני ייערך תיאום מס, שם המס שינוכה יהיה בשיעור של אוחזים קבועים מהשכר ללא נקודות זיכוי.

איך מבצעים תיאום מס?

ניתן לבצע תיאום מס באמצעות אתר רשות המיסים, או לחילופין לגשת פיזית לפקיד השומה באזור המגורים שלכם עם טופס 116 שמילאתם.

את העבודה הזו של ביצוע תיאום מס תוכלו לבצע גם דרך מייצג מוסמך – רואה החשבון שלכם או יועץ המס שיקבלו ממכם את הפרטים הרלוונטיים והמסמכים הנדרשים ויגישו אותם לפקיד השומה.

בכל דרך אותה בחרת לבצע תיאום מס – אתם נדרשים להציג את האישורים אותם קבלתם מפקיד השומה 

אז למה שלא נעשה את תיאום המס בתחילת שנה?

בסוף שנה תמונת ההכנסות שלנו ברורה יותר מאשר בתחילת שנה, ובעיתוי הזה כבר ניתן להתייחס למספרים בתור הכנסות בפועל, ולא צפי משוער ולוט בערפל שנתון לשינויים.

למידע נוסף על החזרי מס הכנסה : 

https://taxref.co.il/