צו הפטר הוא צו אשר מוציא בית המשפט לפושטי רגל, אשר מעניק להם פטור מיתרת החובות שנותרו להם אצל גורמים שונים, כמו ספקים ונותני שירות. 

צו הפטר 

צו הפטר אינו מוענק באופן אוטומטי לכל פושט רגל אלא רק לאחר שעמד בקריטריונים שנקבעו ברפורמה החדשה שהחלה בשנת 2013. לאחר שבוצע תחשיב של כלל חובותיו של פושט הרגל ועל פי הסדר הנושים נקבע סכום חודשי שהוא אמור לשלם לכל אחד מהם.

תוכנית הפירעון על פי הרפורמה החדשה

כונס הנכסים אחראי לגבות את הכספים בכל חודש ולהעבירם על פי תוכנית הפירעון שנקבעה לכל אחד מהנושים. בתום הליך זה שנמשך שלש שנים, החייב משלם חלק מחובותיו לאור האחריות שלו כלפי הנושים, שסיפקו לו סחורות או העניקו לו שירותים מסוימים. לקריאה בנושא הקפאת הליכים

בקשה לקבלת צו הפטר 

לאחר תקופת התשלומים עורך הדין של פושט הרגל, מגיש בקשה לקבלת צו הפטר. בית המשפט בוחן כל מקרה, מוודא שהחייב עמד בכל התשלומים, לא צבר חובות נוספים, לא ביצע מעשה מרמה ועוד. אם הכול תקין יקבל פושט הרגל צו הפטר.

בדרך זו בית המשפט מוחק לחייב את כל יתרת חובותיו לנושים השונים והם מסתפקים בתשלומים שבוצעו עד עתה. בנוסף לכך מוסרים עיקולים שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל, לאור הבקשות של הנושים שפתחו תיקים לתשלום החובות.

במהלך זה מוסרות גם כל המגבלות שהוטלו על פושט הרגל כמו איסור יציאה מהארץ, חשבונות בנקים, אי יכולת להנפיק כרטיס אשראי, אי יכולת להקים חברה ולשמש דירקטור או מנכ"ל. 

יש בעלי חוב שהחוב שלהם הוא לא נמחק ולהם החייב מחויב לשלם את הכספים למרות שקיבל צו פטור. מדובר בקנסות למדינה ומזונות לאישה גרושה. למידע בנושא בקשה לצו פתיחת הליכים