רבים הם האנשים המעוניינים להבטיח לעצמם שקט נפשי למקרה שבו יגיעו ביום מן הימים למצב כזה שבו ימצאו את עצמם חסרי אונים ונטולי יכולות אישיות בסיסיות – או במילה אחת – סיעודיים.

הם סבורים, ובדק, כי במידה והם יהיו מבוטחים בביטוח סיעודי פרטי – יהיו מכוסים מבחינה כלכלית אם וכאשר יגיעו שבו אין באפשרותם לדאוג לעצמם, כאשר מטרת העל שלהם היא שלא ליפול כנטל וכמעמסה על דור ההמשך שלהם.

אולם יודעי דבר ומביני עניין, שמצויים בנושא תביעות ביטוח סיעודי, דוגמת עורכי דין המטפלים בתיקים של תביעות ביטוח סיעודי, מעידים כי חברות הביטוח נוטות לסרב ככל האפשר לעמוד בתנאי הביטוח, למרות שהמבוטח עמד בתנאי הפרמיה, ושילם באופן רציף את התשלומים במלואם חודש בחודשו לאורך שנים.

 

 קיבוע הפרמיה בפוליסה שרכשתם

על פי חוק שנחקק בשנת 2003, בפוליסות האישיות, על הפרמיה להיות מקובעת עד לגיל 65, וזאת, גם במידה והפוליסה נמכרה למבוטח בתחילה בפרמיה משתנה.

הסיבה לכך נעוצה בעלייה הדרסטית בגובה הפרמיה כאשר המבוטח עובר את גיל 65, כאשר המטרה היא מניעה של מצב שבו ברגע הקיבוע יעלה גובה הפרמיה.

לכן ניתנה בשנת 2013 הוראה לחברות הביטוח לבחור האם הפוליסה תימכר בהגדרת "פרמיה מוגדלת", שמשתנה בשיעור מקסימלי של 4%, ובגיל 65 לכל היותר היא מתקבעת, או בהגדרת "פרמיה קבועה", לכל אורך חיי המבוטח, בהצמדה למדד.

 

המפתח להצלחה בביטוח סיעודי: עורך דין שמתמחה בביטוח סיעודי

נושא הביטוח הסיעודי הינו סבוך ומורכב, כאשר מי שאינו מצוי בעניין ומתמצא בנבכיו עשוי ליפול על ביטוח שאינו מתאים עבורו ולא יהיה מוצלח דיו ביום פקודה. לכן ניתן להיוועץ בעורך דין שמתמחה בתביעות ביטוח סיעודי כדי לקבל את הביטוח הטוב ביותר.