נוסף על הקושי הבריאותי, הפיזי והנפשי הכרוך בהפלה, על האישה לקבל החלטות מכריעות איפה לבצע את ההפלה. אחד השיקולים הוא כלכלי ובהתאם למצבה הפיננסי של נושאת ההיריון. 

עוד החלטות

לאחר שהתקבל אישור מהועדה להפסקת היריון על האישה לקבוע תור לביצוע ההפלה. בין השיקולים לבחירה בהפלה במכון פרטי או מוסד ציבורי נכלל השיקול הכלכלי. הפלה במוסד ציבורי תהיה זולה יותר ומסובסדת עבור רוב הנשים ואילו הפלה פרטית תאפשר מידיות גדולה יותר, פרטיות ויחס אישי יותר. 

מה משפיע על הבדלי המחיר 

ההבדל המשמעותי הוא אם בית חולים ציבורי או פרטי. מעבר לזה ישפיעו גם אופן ההפלה, אם מדובר בהליך כירורגי הדורש התערבות מרדים או הפלה בעזרת כדורים, מיקומו של בית החולים, אם מדובר בבית חולים תל אביבי מבוקש או שאולי דווקא בית חולים פריפריאלי יאפשר מחיר נוח יותר.

כמה זה עולה? 

במידה והאישה אינה זכאית למימון סל הבריאות, כלומר אינה מתחת ל 18 או מעל 40, אין סכנה מומית לעובר וההיריון אינו תוצאה של אינוס כלשהו, תאלץ האישה לשאת בעלויות ההפלה. הסכומים נעים סביב 5,000 ל 7,000 ₪ והם כוללים את אגרת הוועדה להפסקת היריון, עלות חדר הניתוח בהתאם לסוג ההפלה. עלויות נוספות הן שכר מרדים, שכרו של הרופא ועלויות אשפוז אם נדרש. 

חשוב לדעת

מעבר לעובדה שהפלה ללא אישור הוועדה להפסקת היריון היא עבירה פלילית והוא עילה לשלילת רישיונו של הרופא, היא גם מחשידה בניסיונו של הרופא והכשרתו לביצוע הפלות, תקינות המתקן שבו היא מבוצעת והתנאים השוררים בו. אל תבצעו הפלות במכונים או מוסדות לא מאושרים על ידי משרד הבריאות. זאת סכנה העלולה לעלות בחיי אדם. 

באתר של  לימדיק תוכלי לקבל עוד פרטים על איך לעשות הפלה באופן פרטי