המילה "Fatca" הינה ראשי תיבות למשפט "The Foreign Account Tax Compliance Act", שפירושו הוא- "חוק הציות להוראות הנוגעות לחשבון זר". חוק ה"Fatca" מכריח את הבנקים במדינת ישראל להחתים כל אדם ישראלי אשר לו אזרחות אמריקאית על טופס אשר נוגע לחשבונות פיננסיים אותם אזרחים אמריקאים מנהלים בארה"ב. חשבונות פיננסיים כוללים חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים. אדם אשר יחויב לחתום על טופס "Fatca" הינו אדם אשר במהלך השנה צבר סך של 10,000 דולר בכל החשבונות הפיננסיים שלו. החוק קובע שכל בנק אשר לו רצון לנהל פעילות פיננסית עם מוסדות פיננסים בארה"ב מחויב לקחת פרטים מכל אזרח אמריקאי המנהל איתו פעילות, אותו אזרח חותם על טופס ויתור סודיות, זאת על-מנת שבהמשך יהיה ניתן להעביר את פרטי החשבון שלו ואת ההתנהלות השוטפת שלו לרשויות המיסים בארה"ב.

מטרת חוק הפטקא- Fatca

חוק ה"Fatca" נחקק בקונגרס האמריקאי בשנת 2010, כאשר מטרתו הינה למנוע התחמקות מתשלום מס על-ידי אזרחי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לגבולות ארה"ב. החוק מחייב גופים פיננסיים זרים לעשות בדיקות מקיפות לחשבונות המנוהלים אצלם, לזהותם של בעלי חשבונות אמריקאים ולעברת מידע פיננסי אודות חשבונות שזוהו כמבצעים פעילות בלתי חוקית. החוק קובע כי גופים פיננסיים אשר לא יצייתו לחוק, יהיו כפופים לניכוי של 30% מכל סכום של מקור הכנסה אמריקאי המועבר אליהם. כל סכום אשר יועבר לחשבונות הזרים בגופים הפיננסיים שאינם מצייתים לחוק, ינוכו 30% מהסכום המועבר אליהם.

מדינת ישראל וחוק הפטקא- Fatca

מדינת ישראל חתמה על חוק ה"Fatca" עם ארה"ב בשנת 2014. באמצעות חתימה על החוק, התחייבה מדינת ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות לחשבונות המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות אזרחים אמריקאים בעלי חשבונות פיננסיים וכן להעביר את המידע לרשויות המיסים הישראליות. רשויות המיסים הישראליות מעבירות את המידע לרשויות המיסים האמריקאיות, כך מתבצע פיקוח על העלמות מס של אזרחי ארה"ב. העברת המידע לרשויות המיסים האמריקאיות תתבצע באמצעות משרד האוצר הישראלי, אשר מקבל מידע מהגופים הפיננסיים בישראל לגבי חשבונות של אזרחי ארה"ב או לגבי חשבונות של אנשים המחזיקים בכרטיס "Green Card".

קראו גם על: FBAR באתר אמריקן דוקס