בעבר, אדם שהגיע למצב בו הוא לא יכול לדאוג לעצמו, היה צריך להסתמך על בית המשפט שימנה לו אפוטרופוס לטיפול בכל ענייניו, החל מטיפול סעודי, ענייני רכוש, צוואה, הוראות מול הבנקים ומוסדות המדינה וכן הלאה. רק בית המשפט היה מוסמך לקבוע מי יהיה האפוטרופוס, כשהוא כמובן יכול גם להסתמך על בקשה מוקדמת של האדם הנזקק לטיפול הזה. בתקופה האחרונה, נכנס תיקון המאפשר לכל אדם לבחור מי יהיה זה שיטפל בו באמצעות ייפוי כוח מתמשך. הנה כמה דברים שחשוב לדעת על הדבר הזה.

ייפוי כוח מתמשך שם הבחירה בידיו של המטופל

"אם אגיע למצב בו אני לא מסוגל לטפל בעניינים שלי בעצמי, ארצה שאדם קרוב ואהוב כמו אשתי או ילדיי יעשו זאת בעבורי". כנראה שאין אחד שלא יזדהה עם המשפט הזה ולכן ייפוי כוח מתמשך מהווה פתרון לעניין בכך שהוא מאפשר לכל בגיר מעל גיל 18 עם כושר שיפוטו תקין להעניק ייפוי כוח למי שהוא רוצה.

לא כולם רשאים להיות מיופיי כוח

על אף שהחוק מאפשר חופש בחירה רחב, עדיין ישנן מגבלות ולא ניתן לבחור במיופה כוח המקבל תשלום על שירותיו, על זה המקבל הטבות כמו מגורים (למעט קרוב משפחה) ולא ניתן למנות את עורך הדין או בעל המקצוע שעורך את ייפוי הכוח.

ניתן לקבוע מראש מחליף

הממנה רשאי למנות מחליף למיופה הכוח במידה וייפויי הכוח יפקע או שהוא יבקש לסיימו.

הגבלה והגדרת סמכויות

הממנה יכול להחליט האם לתת למיופה הכוח רשות לעסוק בכל ענייניו או בעניינים אחדים בלבד כמו למשל נושאים רפואיים או עניינים כלכליים. בנוסף הוא רשאי להחליט על תקופת ייפוי כוח זמנית או לאשר ייפוי כוח ללא הגבלת זמן.

ייפוי כוח מתמשך נערך בנוכחות וחתימת עורך דין

ולא כל עורך דין, אלא כזה שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי ולמעשה מסמיכה אותו לחתום על המסמך המיוחד של ייפוי כוח מתמשך.

בעבור מי שמחפש את הדרך לסייע לאדם אהוב שאיבד את היכולת לטפל בעניינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך הוא ללא ספק הפתרון הנכון.