בכל רשות עירונית פועלת מחלקת הנדסה. זו המחלקה שקשורה לנושאי תכנון ובנייה. בין היתר מופקדת המחלקה על מתן אישורים והיתרי בניה בשטח הרשות. המטרה היא למנוע מצבים בהם תושבים עושים כטוב בעיניהם. כל אחד יהיה חייב לקבל היתרים מפורטים לקראת פעולות שונות של בנייה. בכל רשות עירונית יש נהלים וכללים, ובכל עירייה דרכי אכיפה אחרים. מה לגבי חריגות בניה? כיצד מתמודדים איתן בצורה חוקית?

חריגות בניה – בניה במחשבה תחילה

באופן כללי חשוב לציין כי כל בניה שמחייבת היתר תצא לדרך רק לאחר שקבלתם את ההיתר. כלומר, יש לברר היטב לפני שמתחילים האם הבנייה מצריכה היתר ומהי הפרוצדורה לקבל את ההיתר המדובר. במרבית המקרים יהיה על התושב לשכור שירות של אדריכל מומחה שמתנהל מול הרשות המקומית על מנת להוציא את ההיתרים המבוקשים. כאשר בכל היתר מצורפים שרטוטים מפורטים שמתייחסים לאזורים שונים במבנה. ההיתר מגדיר בדיוק מה ניתן לעשות וכיצד אפשר לבנות. כאשר תושב בונה וחורג מהגבולות המסומנים בתרשימים הוא למעשה מבצע חריגת בנייה שהיא עבירה על החוק.

התמודדות חוקית עם עבירות בנייה

ההתמודדות הנכונה ביותר היא הימנעות מוחלקת מעבירות בניה. במידה וכן חרגתם בבניה וביצעתם עבירת בניה יהיה צורך לפנות לבירור ביחס לקבלת היתר רטרואקטיבי לעבירה שבוצעה. המטרה הינה להכשיר במידת האפשר את העבירה ולהכליל את הבנייה הזו בהיתר הבנייה שהתקבל. כך ניתן במקרים מסוימים להעלות את ערך הנכס ולמנוע מצב בו הערך שלו נפגע בגין חריגות בנייה ואי התאמה מקסימלית לעבירות הבניה שכבר נעשו. בליווי מקצועי של אדריכל מומחה ניתן למצוא את הדרך להתמודד עם חריגות בניה בצורה חוקית ונכונה ביותר.

אולי יעניין אותך גם היתר לטופס 4